Женское здоровье

Поєднання алкогольної та ігрової залежності

У статті описано клінічний випадок поєднання алкоголізму та ігрової залежності. Наведено дані про спільний вплив двох нозологій. Наголошено на особливості формування, перебігу алкоголізму на тлі лудоманії. Зазначено необхідність побудови діагностичних та лікувальних заходів з урахуванням наявності такого контингенту пацієнтів.

Усі методи лікування ігрової залежності (ІЗ) можна поділити на психотерапевтичні, лікарські та комплексні.

Психотерапія залежності. Основним методом лікування З DSM-IV є психотерапія, «орієнтована формування адекватної самооцінки, із залученням груп взаємодопомоги. Мета терапії – повна відмова пацієнта від участі в азартних іграх». Про поєднання алкогольної та ігрової залежності ви можете дізнатися вот ту тhttps://sana-info.dp.ua/sochetanie-alkogolnoj-i-igrovoj-zavisimosti.php.

Біологічно орієнтована терапія

Достовірних кваліфіковано виконаних досліджень про ефективність медикаментозного лікування небагато. Більшість досліджень з фармакотерапії ІЗ засновані на нечисленних вибірках, як правило, не включають до них контрольні групи, не завжди досліджується вплив плацебо-ефекту.

У 1980 р. ще до включення поняття патологічної гри в DSM-III з'явилося перше дослідження ефективності терапії літієм цього психічного розладу. Однак лікування дало хороший довготривалий ефект, випробувана група була невеликою, і частина пацієнтів мала яскраво виражені розлади настрою. Дещо пізніше з'явилася інформація про позитивний ефект карбамазепіну.

Увага різних авторів до нормотимическим препаратів у лікуванні ІЗ пов'язана зі спробами концептуалізувати патологічний потяг до азартних ігор як розлад, що відноситься до спектра біполярних афективних розладів, через таку загальну характеристику, як імпульсивність. Оскільки прояви імпульсивного поводження ефективно усувають за допомогою стабілізаторів настрою, було висловлено припущення, що вони можуть бути ефективними потягу ІЗ.

Необхідно відзначити, що ні у Великій Британії, ні в США жоден лікарський препарат не затверджений для лікування ІЗ. Крім того, немає чітких методичних рекомендацій щодо застосування психофармакологічних засобів. Виходячи зі сказаного, видається виправданим продовження наукового пошуку з метою вивчення ефективності лікарської терапії, а також комбінації фармакотерапії з психологічними методами лікування.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *